Yeni Sağlık Sistemi Teklifinde Öne Çıkanlar

Bu yazı Insurance Journal dergisinde çıkan bir makaleden derlenmiştir. Makalenin aslını bu adresten okuyabilirsiniz.

Amerika’da Sağlık Sistemi Nereye Gidiyor? Cumhuriyetçi parti tarafından önerilen sistemin ayrıntılarını sizin için derledik.  

Prim Yardımı

Sağlık sigortası primleri yıllık hane gelirine göre belirlenmektedir. Eğer bir evin yıllık geliri dönem içinde artarsa fazladan ödenmiş devlet yardımı durumu ortaya çıkmaktadır.

Mevcut kanunda federal fakirlik seviyesinin 4 katına kadar geliri olan aileler, beyan ettikleri gelirden daha yüksek gelir elde ederlerse, aldıkları yardımın belli bir kısmını geri ödemekle yükümlüdürler.

Yeni taslakta ise 2018 ve 2019 yıllarında beyan ettikleri gelirin üzerinde gelir elde edenler, gelirleri ne olursa olsun, tüm yardımı geri ödemek zorunda kalacaklar.

 

Prim Yardımı Devam 

Mevcut kanunda kişilerin vergi yardımı (genellikle sigorta primi yardımı olarak bilinmektedir) alabilmeleri için başvurdukları sağlık sigortasının Federal Hükümet tarafından belirlenmiş şartları içermesi gereklidir.

Yeni taslakta ise sadece felaket hallerini içeren sağlık planları da vergi yardımı almak için yeterli olacaktır. Ayrıca Marketplace’de kayıtlı olmayan fakat belli şartları karşılayan sağlık planları da vergi yardımına uygun görülmektedir. İsteğe bağlı kürtaj giderlerini karşılayan sağlık planları ise devlet prim yardımı grubundan çıkartılmıştır. Ayrıca prim yardımına temel olacak hesaplama sistemi de bu maddede değiştirilmiştir.  

 

Prim Yardımı Son Bulması

2020 yılında başlayarak prim yardımı son bulacaktır.

 

Küçük İşletme Vergi İndirimi

2020 yılından itibaren küçük işletme vergi indirimi son bulacaktır.  2018-2020 yılları arasında ise işletmeler tarafından sunulan sağlık planı kürtaj giderlerini karşılıyor ise, vergi indirimi uygulanmayacaktır.

 

Sigorta Alma Zorunluluğu

Mevcut kanunda her kişi sigorta almak veya sigortasız ise ceza ödemek zorundadır.

Yeni tasarıda sigortasız olma cezası $0 olarak değiştirilmektedir. 

 

İşveren Sigorta Zorunluluğu

Mevcut kanunda belli işverenler elemanlarına sağlık sigortası vermek zorundalar. Vermedikleri durumda ise ceza ödemek zorunda bırakılmışlardır.

Yeni taslak elemanlara sağlık sigortası sunmamanın cezasını $0 olarak düzeltmektedir. 

 

İşveren tarafından sunulan sağlık sigortası üzerindeki vergilerin kaldırılması.

Mevcut kanunda pahalı ve iyi kapsamlı sağlık sigortası sunan işverenler %40’lara varan oranda lüks sağlık sigortası vergisi ödemek durumundadırlar. Bu vergi yükü 2020 yılında devreye girecektir.

Yeni taslak ise bu verginin 31 Aralık 2024 tarihinden sonra devreye girmesini öngörüyor.

 

Reçetesiz ilaçlar üzerinden alınan vergilerin kaldırılması.

Mevcut kanunda HSA veya FSA benzerleri hesaplar kullanılarak sağlık harcamaları vergilendirilecek kazançlardan düşürülebiliyor. Fakat Obamacare reçetesiz ilaçların bu şekilde indirilmesine izin vermemektedir.

Yeni taslakta 2018 yılından itibaren reçetesiz ilaçlar da HSA ve benzeri vergi avantajı olan hesaplardan ödenebilecektir.

 

Sağlık harcaması için kullanılmayan birikimlerdeki vergi cezasının azaltılması

Mevcut kanunda HSA ve benzeri hesaplarda biriken paralar eğer sağlık amacı ile kullanılmamış ise %20 ek vergi cezasına tabiidir.

Yeni taslak bu tür harcamalardaki cezayı Obamacare öncesi seviyesine indirmeyi öneriyor.  

 

FSA hesabına yatırılabilecek miktar sınırlamasının kaldırılması

Mevcut kanunda FSA hesabına yatırılabilecek miktar $2,500 olarak sınırlandırılmıştı.

Yeni taslakta bu sınır tamamen kaldırılıyor.

 

Tıbbi cihaz vergisinin kaldırılması

Mevcut kanunda bazı tıbbi cihazların satışında fiyatın üzerinde %2.3 oranında ek vergi konulmuştu.

Yeni taslak bu ek verginin tamamen ortadan kaldırılmasını öngörüyor.

 

İşverenlere Medicare PartD vergi avantajının tekrar sağlanması

Obamacare öncesi emeklilerine ilaç sigortası sağlayan şirketler, sağladıkları sigortanın belli şartları karşılaması durumunda, sigorta primlerini masraf olarak işleyebiliyorlardı. 

Yeni taslak ile işverenler emekli elemanlarına sundukları ilaç sigortasını gider olarak muhasebeleştirebileceklerdir.

 

Sağlık harcamalarını vergiden düşme sınırında düşüş

Mevcut kanun 65 yaşında veya daha yaşlı kişilerin sağlık harcamalarını vergiden düşmeleri için bu harcamaların toplam gelirin %10’undan fazla olmasını şart koşmaktadır.

Yeni taslak ile bu sınır 2018 yılının başından itibaren Obamacare öncesi miktar olan %7,5 seviyesine geri çekilmektedir.  

 

Medicare vergi artışının iptali

Mevcut kanun her kişi gelirinin %0.9’u oranında Medicare hastahane vergisi içermektedir. 

Yeni taslak ile bu vergi tamamen ortadan kalkmaktadır.

 

Sağlık Sigortası yardimi olarak geri ödemeli vergi indirimi

Mevcut kanunda gelir seviyesine göre devlet sağlık sigortası prim yardımı yapıyor. Bu primler sigortalı adına direkt olarak devlet tarafından sigorta şirketine ödeniyor. Yine mevcut kanunda $47,250 üzerinde yıllık geliri olan kişiler devlet yardımı alamıyorlar.

Yeni taslak ile sigorta prim yardımı kişinin gelirine göre değil, yaşına göre yapılacak. Aile başına yıllık $14,000 üst sınırı da ek olarak getirilmiş durumda. Yıllık $75,000 geliri olan kişiler de tam yardım alabilecekler. $75,000 üzerinde geliri olan kişiler her $1,000 fazla gelir için $100 eksik yardım alacaklar.

Sigorta prim ödeme yardımı dağılımı ise aşağıdaki şekilde olacak.
30 yaşından genç olan kişiler yıllık $2,000  
30 ile 39 yaş arasındaki kişiler yıllık $2,500
40 ile 49 yaş arasındaki kişiler yıllık $3,000
50 ile 59 yaş arasındaki kişiler yıllık $3,500
60 yaşından büyük kişiler yıllık $4,000

 

HSA hesabı katkı payı limitleri

Yeni tasarıya göre HSA hesabına yatırılacak olan para miktarı sigorta poliçesinin katkı payı ve yıllık cepten çıkabilecek en fazla para miktarının toplamına eşit olarak değiştirilecek.

Kişisel hesaplarda temel limit $6,650 ve aile için ise $13,100 olarak teklif edilmiş.

 

Solaryum vergisi iptali

Obamacare solaryum merkezlerine özel olarak %10 ekstra vergi getirmişti.

Yeni tasarıda bu vergi 2018 yılından itibaren kaldırılmaktadır.

 

 

Yatırım Vergisi

Obamacare ile belli gelir sınıfından yukarı geliri olan kişilere, vakıflara ve fonlara %3.8 oranında yatırım vergisi getirmişti.

Yeni tasarında 2018 yılından itibaren bu verginin kalkması öngörülmektedir.

 

Yukarıda bizce öne çıkan maddelerini özetle sunduğumuz yeni sağlık kanun tasarısını savunan yönetim bu tasarının kanunlaşması durumunda sağlık hizmetlerinin daha kolay ve ucuz hale geleceğini söylemektedir. 

Hepinize bol sağlıklı günleri dilerim.
Alper, ☎️(954) 980-4000
Email için tıklayın