Sakatlık Teminatı

 

En önemli varlığınız olan, gelir kazanabilme durumunuzu korumak için var olan sigorta sistemi, belki de en vazgeçilmez sigorta sistemidir.

 

 

Hastalık veya sakatık nedeniyle çalışamaz duruma gelirseniz, size ödeme yapacak olan sigorta poliçesi sakatlık sigortasıdır. Ödemeler hayat boyu sürebileceği gibi isteğiniz durumunda 65 yaşında son bulabilir.

 

 

Sakatlık sigortası poliçeleri sigorta şirketleri tarafından iptal edilemez, değiştirilemez. Primler sigortalı tarafından ödenmiş ise, sakatlık durumunda alınacak paralar vergiden muaftır. Primler işveren tarafından ödenmiş ise, alınan paralar günün şartlarında gelir vergisi olarak beyan edilecektir.